ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW BHP


 • Ochrona indywidualna pracowników ( odzież i obuwie ochronne, sprzęt bhp)
 • Ochrona zbiorowa pracowników
 • Monitoring środowiska pracy, aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Kontrola czasu pracy, dostępu i nadzoru
 • Sprzęt i środki utrzymania czystości
 • Medycyna pracy, rehabilitacja zawodowa
 • Oznakowanie i instrukcje BHP i PPOŻ
 • Sprzęt i urządzenia pożarnicze i przeciwpożarowe, wyposażenie straży pożarniczych
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne
 • Systemy alarmowe, systemy do wczesnego wykrywania gazu i dymu
 • Sprzęt i urządzenia ratownictwa, środki transportu, łączności i sygnalizacji
 • Zabezpieczenia urządzeń poddozorowych
 • Szkolenia, materiały szkoleniowe, środki dydaktyczne, wydawnictwa branżowe
 • Organizacje, instytucje, urzędy
 • Banki, ubezpieczenia, usługi doradcze
 • Wykonawstwo - instalacja, dokumentacja, obsługa urządzeń

Więcej informacji szczegółowych w sekcji dla wystawców

Strona główna   |  Charakterystyka targów    |   Aktualności   
   Dla wystawców  |  Lista wystawców    |   Kontakty   |   Strona główna MTK
MTK Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. , ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice, Polska
Tel: +48 (32) 78 99 100, Fax: +48 (32) 254 02 27, E-mail: info@mtk.katowice.pl
Copyright © 2003 - 2005 MTK