Uwaga:

Udział we wszystkich seminariach bezpłatny za okazaniem biletu wstępu.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

III PREZENTACJE EDUKACYJNE OŚRODKA SZKOLENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

podczas

Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Katowicach

18 - 20.X.2005 r.


18.10.2005 r. 

sala nr 3

godz. 11 30 - 13 00

Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy maszyn użytkowanych przez pracowników.

dr inż. Adam Słomka

OS PIP Wrocław

19.10.2005 r.

sala nr 4

godz. 9 30 - 11 00

Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń w świetle wymagań norm zharmonizowanych.

dr inż. Adam Słomka

OS PIP Wrocław

12 00 - 13 30

Wyciszanie obrabiarek, urządzeń i stanowisk pracy - podejście praktyczne.

prof. dr hab. Witold Rybarczyk

Centrum Zastosowań Ergonomii

Zielona Góra

13 30 - 14 00

Dyskusja

 

REFERATY PRZYGOTOWANE PRZEZ GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

podczas

Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Katowicach

18 - 20.X.2005 r.

18.10.2005

sala nr 3

godz. 13.30

  1. Komputerowy system wspomagania zarządzania bezpieczeństwem - prof. dr hab.inż. Adam Lipowczan, mgr Irena Kubik

godz. 14.15

  1. Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach - dr inż. Piotr Rosmus


20.10.2005
 

sala nr 3 

godz. 11.00

  1. Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - dr inż. Dariusz Stefaniak

19.10.05

sala nr 4

13 00 - 16 00

POLSKIE SPAWALNICZE CENTRUM DOSKONAŁOŚCI - INSTYTUT SPAWALNICTWA

na Międzynarodowych Targach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

"BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W SPAWALNICTWIE"

13 00 - 13 30 Praktyczne aspekty realizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie BHP przy procesach spawalniczych - mgr inż. Janusz Mrowiec

13 30 - 14 10 Procesy spawania metali jako źródło zagrożeń pyłami i gazami w środowisku pracy - mgr inż. Jolanta Matusiak

14 10 - 14 30 Substancje kancerogenne występujące w zanieczyszczeniach emitowanych podczas procesów spawalniczych - mgr inż. Beata Rams, mgr inż. Jolanta Matusiak

14 30 - 15 00 Komputerowa bazy danych EKO-SPAWANIE zawierająca charakterystyki procesów spawania i materiałów dodatkowych pod względem wielkości i rodzaju emisji zanieczyszczeń - mgr inż. Adam Pilarczyk, mgr inż.Jolanta Matusiak 

15 00 - 15 30 Pola elektromagnetyczne w spawalnictwie a wymagania bezpieczeństwa pracy - mgr inż. Krzysztof Stefaniszyn

15 30 - Dyskusja. Losowanie nagród wśród słuchaczy seminarium.

 

POKAZY RATOWNICTWA WOJEWÓDZKIEJ STRAŻY POŻARNEJ

podczas

Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w Katowicach

18 - 20.X.2005 r.

Będzie można zobaczyć pokaż ratownictwa dot. likwidacji skażeń masowych, poszerzyć wiedzę na temat sprzętu ratowniczego; całodniowa prezentacja ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego.

 


Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprezentuje cykl referatów podczas XIII Targów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Katowicach

18 - 20.X.2005 r.

 

18.10.2005

sala nr 5 

godz. 11.00-11.30

1. Zagrożenia na jakie są narażeni ludzie w budynkach wysokich i wysokościowych- inż. Jerzy Konderla.

godz. 11.45-12.15

2. Wytyczne identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego- dr inż. Marcin Krause .
 

19.10.2005 

sala nr 5 

godz. 11.00-11.30

3. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy- prof. dr hab. inż. Adam Hernas.

 

Strona główna   |  Charakterystyka targów    |   Aktualności   
   Dla wystawców  |  Lista wystawców    |   Kontakty   |   Strona główna MTK
MTK Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. , ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice, Polska
Tel: +48 (32) 78 99 100, Fax: +48 (32) 254 02 27, E-mail: info@mtk.katowice.pl
Copyright © 2003 - 2005 MTK